top of page
Filosofie
96BE0031-CECE-4F4F-80C2-261F797BC307_1_1
GOUKEN EN AKUMA

Gouken en zijn broer Akuma stonden bekend in Japan als waardige krijgers. Beiden hadden de ambitie steeds beter te worden. Daar waar Gouken zijn motivatie putte uit de drang een beter mens te worden en dit door te geven aan zijn leerlingen, wilde Akuma alleen maar beter zijn dan anderen. In die tijd was het ook normaal in een gevecht je tegenstander te doden als hij verloor. Gouken weigerde dit ten enenmale. Akuma zag dit als een zwakte van zijn broer.

 

Het verschil tussen beide broers had zijn weerslag op de manier waarop mensen tegen hen aankeken. Waar men vol respect naar Gouken was, was de bevolking bang voor Akuma. Deze vrees was gebaseerd op het onbeheerste gedrag van Akuma, hij gebruikte zijn vaardigheden om anderen te onderdrukken en op die manier voorzag hij in zijn levensonderhoud.

 

Wat Akuma niet begreep was dat de bevolking met zoveel respect en liefde over zijn broer sprak. Dit irriteerde hem en maakte hem steeds achterdochtiger. De enige mensen die hem steunden, deden dit omdat ze bang van hem waren en om er zelf beter van te worden.

 

Akuma vertrouwde op den duur niemand meer en werd steeds gewelddadiger. Hij gaf Gouken de schuld van alles en begon steeds meer te geloven dat als Gouken er niet meer zou zijn, het respect van de bevolking vanzelf naar hem zou gaan. Dit idee leidde er toe dat Akuma zijn broer in een gevecht versloeg en vermoordde. 

De verwachting van Akuma kwam echter niet uit. Omdat Gouken leerlingen had die zijn kennis overdroegen en in hun verhalen hun leraar levend hielden, groeide Gouken uit tot een legende. Dit had een enorm negatief effect op Akuma. Hij raakte steeds meer geïsoleerd en uiteindelijk overwon Gouken zijn slechte broer door de liefde en respect van zijn leerlingen en de mensen om hem heen.

IMG_6748_edited.jpg
DE BASIS

In dit verhaal vind je de basis achter de filosofie waarop binnen Gouken Dojo Kyokushin Karate wordt beoefend.

 

Door de focus in de training te leggen op vorming van jezelf en jouw leerlingen, bereik je uiteindelijk de gewenste groei en gezondheid van lichaam en geest. Om deze pure staat te bereiken, moet je in het leven je fysiek ten dienste stellen van het spirituele. Door je lichaam hard te trainen en het uiterste te vergen van jezelf, zul je ook mentaal sterker worden. Op die manier groeit je zelfvertrouwen en krijg je die evenwichtige uitstraling waardoor je in het leven in staat bent de uitdagingen die je op jouw weg tegenkomt moedig tegemoet te treden. Deze filosofie past geheel binnen de Kyokushin traditie. Immers, Kyokushin is een systeem waarbinnen je uiterste vergt van je fysieke en mentale gesteldheid om zo de ultieme waarheid na te streven. Oyama noemde dit:

 

Osu no seienchin

 

Het opbranden van egocentrische reflexen in een vuur dat ontstaat door het volharden in de ultieme beoefening van het Kyokushin Karate.

 

Terug naar de betekenis van de karakters waarin GOUKEN DOJO wordt geschreven, herkennen we bovenstaande. The spirit of osu, oftewel moed waarin het begrip osu staat voor geduld, respect en waardering, is de basis voor groei als mens. Een leven waarin leren centraal staat.

bottom of page