top of page
BABF1248-22B7-4227-93B1-E16F183C9029.jpe

Organisaties door de jaren heen

De NKKO is vanaf het begin in de zestiger jaren van de vorige eeuw, aangesloten geweest bij IKO eerste onder leiding van Sosai Oyama. Na het overlijden van Sosai Oyama in 1993 ontstaan er uit de IKO verschillende wereldbonden die het Kyokushin van Oyama beoefenen. De NKKO besluit  bij de IKO (1) te blijven omdat de IKO1 de legacy van Sosai is, en omdat Kancho Matsui door Oyama was aangewezen als zijn opvolger.

 

Echter, na een aantal jaren blijkt dat er binnen de IKO1 steeds meer onvrede ontstaat over de manier waarop bij de IKO (1) het Kyokushin werd beleefd en het leiderschap werd uitgeoefend Daarom besloot een aantal vooraanstaande directe leerlingen van Sosai besloten een eigen organisatie op te richten die terugging naar de basis, het Kyokushin zoals Sosai Oyama dat had bedoeld. Zo is in 2011 door Shihan Loek Hollander, samen met de Shihans Piñero en Drewniak, de Kyokushin World Federation (KWF) opgericht met als thema: back to the basics.

 

De KWF is een van de vier grootste en meest gerespecteerde Kyokushin wereldorganisaties samen met de Shin Kyokushin organisatie onder leiding van Shihan Midori, de Kyokushinkan onder leiding van Shihan Royama en de IFK onder leiding van Shihan Steve Arneil.

 

Deze vier hebben een groot ding gemeen namelijk de bereidheid tot samenwerking en het principe dat ze niemand uitsluiten vanwege lidmaatschap van een andere organisatie. Deze bereidheid tot samenwerking komt steeds vaker en sterker tot uiting door gezamenlijke trainingskampen en grote toernooien bijvoorbeeld die van de KWU. 

nkko logo kleur.png

De NKKO in Nederland

De NKKO in Nederland is de oudste en grootste Kyokushin organisatie en is lid van de KWF. Alle aangesloten sportscholen worden geleid door instructeurs die een opleiding tot leraar martial arts hebben gevolgd die door de NOC/NSF gecertificeerd is. Deze leraren zijn allemaal minimaal tweede dan en internationaal gegradueerd.

 

De NKKO verzorgt meerdere malen per jaar bijscholingen voor alle zwarte banden en leraren. Daarnaast is er minimaal 8 keer per jaar een bondstraining op Nationaal Sportcentrum Papendal die gratis toegankelijk is voor alle leden van de NKKO.

Tijdens deze trainingen wordt er lesgegeven in kihon, kata's en kumite. Voor Nederlandse karateka' die tijdens het zomerkamp op Papendal bondsexamen willen doen, is het verplicht minimaal vijf van deze trainingen bij te wonen. 

Naast het feit dat deze trainingen als examenvoorbereiding dienen, zijn deze trainingen ook bedoeld om te zorgen dat de kihon en de kata zoals vereist op eenduidige en overal op dezelfde manier binnen de NKKO worden beoefend. 

 

Het hoogtepunt elk jaar is het zomerkamp op Papendal dat traditioneel rond het tweede weekend van juli wordt gehouden. Tijdens het zomerkamp worden bondsexamens afgenomen vanaf eerste kyu tot en met vijfde dan.

De leden van Gouken Dojo doen regelmatig mee aan bondsactiviteiten van de NKKO. Dat zijn bondstrainingen op het Nationaal Sportcentrum Papendal, trainingsweekenden maar ook jeugdwedstrijden op regionaal en landelijk niveau. Er worden daarbij regelmatig prima resultaten behaald. 

bottom of page